Styret i KRS for 2021:

Leder: Knut Stormyr
Telefon: 906 20 490

  • Nestleder: Preben Nilsen
  • Styremedlem (sportssjef): Tore B Johannessen
  • Styremedlem: Anita S Dietrichson
  • Styremedlem: Anja Berglihn
  • Styremedlem: Torbjørn Thorkildsen

Vara 1: Mona Tverå
Vara 2: Anne Kirsti Brekke

Administrasjon:


Salgs og markedssjef: Peder Langfeldt, peder@krstopp.no/901 27 274.