Styret i KRS for 2020:

Leder: Knut Stormyr

Nestleder: Tommy Egeli (Marked/Kommersielt)

Styremedlem: Tore B Johannessen

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er kristiansand.svg

Styremedlem: Anita S Dietrichson

Vara 1: Morten Daland
Vara 2: Mona Tverå

Administrasjon:


Salgs og markedssjef: Peder Langfeldt, peder@krstopp.no/901 27 274.

Video: Espen Johnsen
video@krstopp.no